Disclaimer

De KlimClassic® is de naamsopvolging van de Steven Rooks Classic, welke in 2004 werd opgericht door MIR Sportmarketing. Sinds 2011 wordt de naam KlimClassic gebruikt.

Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waarnaar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit KlimClassic iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.

© KlimClassic

Content en design LeadOut