Voorwaarden

 1. Deelname geschiedt op eigen risico.
 2. Deelname is mogelijk voor iedere toerfietser vanaf de leeftijd van 16 jaar.
 3. Inschrijving geschiedt door het versturen van een ingevuld inschrijfformulier via de website van de KlimClassic.
 4. Bij inschrijving gaat u akkoord met de geldende voorwaarden.
 5. Betaling van voorinschrijving geschiedt door middel van iDeal of eventueel automatische incasso.
 6. Inschrijfkosten worden bij annulering niet gerestitueerd.
 7. Het dragen van een helm is verplicht.
 8. Deelnemers ontvangen o.a. een stuurbordje en rugnummer.
 9. Het is verplicht uw stuurbordje en rugnummer zichtbaar te bevestigen.
 10. Deelname en toegang tot ravitailleringsposten, tijdritbeklimmingen en start- finishlocatie is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 11. De KlimClassic is geen wedstrijd. Er is wel individuele tijdsregistratie op een aantal beklimmingen.
 12. De klimtijdregistratie dient voor het meten van de individuele prestatie van de deelnemer.
 13. Resultaten van de klimtijden worden gepubliceerd op deze website na afloop van het evenement.
 14. De tijdregistratie wordt uitgevoerd d.m.v. een chip. Deze bevindt zich aan de achterkant het stuurbordje.
 15. De routes zijn zichtbaar gepijld voor de deelnemers, met wit/rode bollen pijlen.
 16. Houdt u op de routes rekening met de algemeen geldende verkeersregels.
 17. De Belgische politie heeft een officiële waarschuwing uitgegeven dat bij overtreding, zoals het negeren van een rood stoplicht of links over een rotonde rijden, de deelnemer een hoge boete riskeert of dat de fiets wordt ingenomen.
 18. Aanwijzingen van de politie, organisatie, signaleurs en motards dienen ten alle tijde te worden opgevolgd.
 19. Deelnemers dienen rekening te houden met medeweggebruikers en omwonenden.
 20. Afval dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd op de route, op beklimmingen, ravitailleringsposten en in de dorpen.
 21. Toiletten zijn op de route aanwezig, op de start-finish locatie en op de ravitailleringsposten. Gebruik deze en a.u.b. niet de tuinen van omwonenden.
 22. De routes, tijdrit, beklimmingen zoals op de website vermeld, zijn onder voorbehoud.
 23. Het meerijden van volgwagens wordt sterk afgeraden. Verzorging voor de fietsers dient te geschieden op parkeerplaatsen en mag het overige verkeer niet hinderen.
 24. U dient verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen.
 25. U dient op deugdelijk materiaal te rijden en verklaart in een goede gezondheid te verkeren.
 26. Indien gemeente(n) geen akkoord geven op de voorgestelde route wordt gekeken naar een veilig alternatief, binnen de gestelde aantal kilometers, mits mogelijk.
 27. De organisatie aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de tijdens het evenement opgelopen schade en/of ongevallen.
 28. De organisatie accepteert geen verantwoording wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.
 29. Bij inschrijving gaat u akkoord dat wij u per mail informeren over het opgegeven wielerevenement.
 30. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie zonder daar een vergoeding voor te claimen.
 31. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; niet naleving van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben.Sportevenementen.nl bv 2016 Kvk 34221710